Tideräkning

Vad är tideräkning?

Indelningen av dygnet i 24 timmar och året i 12 månader härstammar från babylonierna.